top of page
Anchor 1

Affärsidé

Göthes Säkerhet AB, har säkerhetslösningar för bygg- och fastighetsbolag både inom det privat näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har produkter och tjänster för alla typer av olika miljöer, där man erbjuder mekaniska lås i kombination med elektromekanik, passersystem, övervakning, larm och dörrautomatik. Vi erbjuder alla typer tjänster inom säkerhetsentreprenader som; projektering, installation, driftsättning, service, utbildning, och allt från nyckeltillverkning till totala passage-, lås  -och dörranläggningar.

Vi skall projektera, installera, driftsätta och utföra service- och underhåll på lås/larm/säkerhetssystem och tele/svarströmsanläggningar.

Våra kunder skall vara inom såväl det privata näringslivet som offentliga verksamheter.

Vi är en snabb och flexible organisation som snabbt tar ställning till kundens krav/behov av kvalitet, miljö och leveranstid.

Utvecklingen skall ske inom ramen för ökat miljö- resurssparande tänkande samt genom att arbeta enligt ett dokumenterat verksamhetssystem.

Vårt arbete skall hela tiden minimera den negativa miljöpåverkan, samt gagna en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

Det skall alltid ske en utveckling av verksamheten med inriktning på ständiga förbättringar.

Våra kunder finns i hela Sverige med tyngdpunkt på området Dalarna.

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page