top of page
1. Keyvisual Header 2450x500.jpg

ASSA ARX ett säkerhetssystem och passerkontroll

ARX är uppbyggd av moduler vilket är till fördel för dig. Du kan därför välja vilka funktioner din verksamhet har behov av. Om man sedan får behov av ytterligare funktioner är det fullt möjligt att komplettera.

ARX Passersystem är från grunden designat för att enkelt kunna växa och anpassas efter hur verksamheten förändras. Den moderna IT-strukturen med öppna och standardiserade gränssnitt är väl förberett för integration av externa system som till exempel inbrottslarm, bokningssystem, besökssystem, foto-id och system för grafisk presentation.

ARX passersystem är ett väldigt mångsidigt passersystem med en stor mängd funktioner. Många är inbyggda redan från start, bland annat ASSAs patenterade lösning för säkerheten i uppkopplingen mellan centralenhet, server och offline i ARX-funktionen. Nedan följer en beskrivning av några av de vanligaste funktionerna:

 • ARX Trigger, Funktion för aktivering av utenheter när vald händelse från vald källa inträffar. Administratören kan välja vilken händelse som Trigger ska reagera på, antingen en händelse vid en dörr eller av en operatör i passersystemet.

 • ARX Domäner, Användardomänhantering kan styra vem som kan göra vad i systemet

 • ARX Zonkontroll, Zonkontroll ger möjlighet att skapa zoner och därmed kontrollera var  personer befinner sig och hur många personer som befinner sig i respektive zon vid aktuell tidpunkt.

 • ARX Anti-passback, kan användas för att spärra möjligheten för en person att passera in genom en dörr två gånger (det vill säga dra sitt kort två gånger i en läsare vid dörren).

 • ARX Slussfunktion, Slussfunktion används när man vill ha utrymmen där endast en dörr i taget kan vara öppen. Den dörr som först kan öppnas blockerar all övriga dörr till dess den är stängd på nytt.

 • ARX Fotologg, gör det möjligt att öka kontrollen vid inpassage genom att presentera personfoton vid passage av valda dörrar.

 • ARX Hisstyrning, Styrning av en hiss kan integreras som en del av ARX Passerssystem. Tillträdeskontroll sker då automatiskt till respektive våningsplan med kortläsare och hisskorgens knappsats.

 • ARX Porttelefonsfunktion, Flerbostadshus och företag har ofta problem med att obehöriga kommer in i lokalerna. Om en porttelefon ansluts till entrén kan man enkelt styra vilka som får komma in beroende på tid på dygnet.

Följande funktion i ARX Passersystem kräver inga extra moduler

 • Off line, Funktion som gör det möjligt att ARX passersystem kan hantera off line-dörrar.

 • Funktion för funktionshindrade, Funktionen förlänger tiden/tiderna för utvalda personer för de olika funktionerna, såsom öppettid, tid innan förlarm, förbikoppling efter varning och time-out PIN.

 • Personliga koder (Kort som kod), Kortnummer kan användas som dörrkod utan passerkort. Funktionen kan styras på, av eller via schema.

 • Vaktmästarfunktion Behörigt kort för ”vaktmästarfunktion” kan ställa om läsaren till ett vanligt kodlås.

 • Tvåkortsfunktion, Vid passage ska det krävas avläsning av två separata kort för att låsa upp dörren. Funktionen kan styras på, av eller via tidschema. Funktionen kan utföras med eller utan PIN-kod.

 • Flerfunktionskort, Utöver vaktmästarfunktion är flera funktioner möjliga att knyta till samma person. Dessa kan vara Larm-, Ställ-uppoch Lås-dörr-funktion. Val av funktion styrs av funktionssiffran 0, 1, 2 eller 3 innan personen drar sitt kort i läsaren.

Ladda ner produktblad ARX

Kontakta oss

Intresserad av demo eller mer information om ASSA ABLOY ARX
kontakta då oss.

Marcus Borgström.png

Alexander Rahm

Key account manager

010-483 40 90

076-304 40 81

Marcus Borgström.png

Jimmy Birklin

Sälj/Projektör Lås och Säkerhetssystem

010-483 40 74

070-258 52 75

Göthes Säkerhet 

det säkra och hållbara valet som säkerhetsleverantör sen 1861!

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page