Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

Ring vår Order & Kundservice

 

Bakom Säkerhet

Arbetssätt

Vi utför allt från försäljning till "nyckelfärdigt" system. Vi projekterar, installerar, driftsätter, programmerar och utbildar kunden på de anläggningar vi levererar. 
Detta underlättar för kunden då våra tekniker kan lösa frågor och kompletteringar när man finns på plats för t ex andra arbeten. Vid installation av alla typer av system, så kan vi utföra samtliga installationsmoment. T ex vid passersystem: från montering av elslutbleck/motorlås i dörrpartierna till programmering av anläggningen. 
Detta gör att vi får en helhetssyn på anläggningen. Vi samarbetar även med elinstallatörer och andra säkerhetsföretag.

Behörigheter

Göthes Säkerhet AB är godkänd anläggarfirma inbrottslarm enligt SSF 1015,  behörig ingenjör inbrottslarm SSF 1016, ASSA Qlic certificerade samt ASSA certificerad låssamed. Vidare har vår personal behörighet för heta arbeten och skylift.

Personal

För vår personal gäller att de fortlöpande utbildas inom vårt verksamhetsområde, både vad gäller installations- och säkerhetsteknik (EUU) som mtrl teknik (resp. leverantör) samt riskanalys och personlig säkerhet. Personalen har SSG grundutbildning och entrépass samt även SSG kundutbildningar i förkommande fall. Personalen har behörighetskort ID 06. Syftet ID 06 är att framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Övriga utbildningar och certifikat som personalen har är heta arbeten, fallskydd, mobilarbetsplattform, miljöutbildning, hjärtlugn-räddning, elsäkerhetsutbildning

Material

Vi strävar efter att använda miljövänliga installationsprodukter såsom kabel mm och väljer SSF-godkända produkter vid installation av inbrottslarm. De produkter/material vi använder vid installationer kommer från elgrossister och är s k "öppna" system. 


Detta innebär att kunden inte är låst vid just våra produkter utan det går alltid att få tag i material på den öppna marknaden som t ex via elgrossister.

Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Sverige

010-483 40 60

Öppettider vardagar 7:00-16:00

Låsservice Leksand

Tisdagar 12.00-15.30
Torsdagar 12.00-15.30

Järnavägen 11

793 33 Leksand

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

 ©  2018 Göthes Säkerhet AB