top of page

Dörrautomatik

Varför dörrautomatik?

Dörrautomatik installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Det finns olika utformningar av automatiska entrésystem för olika behov. Slagdörrsautomatik och skjutdörrsautomatik är två varianter som båda kan hantera enkel- och dubbeldörrar. Det finns också dörrautomatik för karuselldörrar.

Dörrar i en byggnad kan öppnas och stängas automatiskt genom att du styr det via olika rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller genom ett passersystem.

dörrautomatik.png

Var kan dörrautomatik installeras?

Dörrautomatik kan installeras både inomhus och utomhus. Vanliga användningsområden är dörrmiljöer med mycket persontrafik, t.ex. entrédörrar till flerbostadshus, butiker och hotell. Dörrautomatik i kontor och på hissdörrar är också vanligt förekommande.

Alla in- och utgångar med mycket aktivitet är goda kandidater för ett automatiskt entrésystem, eftersom passering underlättas för alla. Men för tillgänglighetsanpassade entréer är kraven på automatiska entrésystem som störst, där möjliggör dörrautomatik passering för rörelsehindrade.

Enligt Boverkets Byggregler(BBR) 3:143 gäller följande:

”Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga.” Under det allmänna rådet kan man läsa hur man kan uppfylla funktionskravet: ”Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.”

Exempel på leverantörer

Assa, Geze, Dorma, CDVI, Besam

Kontakta oss

Intresserad av demo eller mer information kontakta då oss. Se nedan eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

Marcus Borgström.png

Alexander Rahm

Key account manager

010-483 40 90

076-304 40 81

Marcus Borgström.png

Jimmy Birklin

Sälj/Projektör Lås och Säkerhetssystem

010-483 40 74

070-258 52 75

kontakt

Kontakta oss

010-48 34 000  |   ab@gothes.se

Tack! Meddelande skickat.

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page