top of page

"Det är med stolthet och ödmjukhet som vi presenterar Göthes första hållbarhetsrapport. Du som känner oss sedan tidigare vet att kvalitet, hållbara produkter och omtanke om människor och vår omvärld alltid har varit centrala delar av vår verksamhet. Vi har inte kallat alla initiativ för hållbarhet men från och med 2023 har vi bestämt oss för att arbeta med frågorna på ett mer strukturerat sätt."

- Henrik Östlund, VD Göthes.

a20b6a3e-af6a-4760-80df-7c6431b63d50_edi
image0_edited.png

Hållbarhet inom Göthes

fbfcb961-fddd-434a-8474-089621cb818c.JPG

Göthes Säkerhetsåtagande för en hållbar framtid

Göthes Säkerhet skiljer sig från koncernens andra bolag genom att ha en större rådighet över design och inköpta material, vilket ger oss unika möjligheter att driva på hållbarhetsfrågor inom vår bransch. Vi utforskar också potentialen att erbjuda tjänstelösningar istället för att sälja produkter vilket kan bidra till en mer cirkulär ekonomi och ett ännu tydligare hållbarhetstänk även hos våra kunder. 

Prioriterade hållbarhetsinitiativ och åtgärder 

 

  • Ansvar för resor och utsläpp: Göthes Säkerhet har en tydlig fokus på att minska utsläpp från resor genom användning av elbilar och optimering av rutter.
     

  • Säkerhet och hälsa: Vi prioriterar säkerheten för våra anställda, särskilt de som ofta arbetar ensamma i fält genom regelbundna säkerhetsträningar och uppdaterad skyddsutrustning. 
     

  • Engagemang och utbildning: Vi engagerar oss i kontinuerlig utbildning av våra medarbetare för att stärka deras kompetens inom säkerhetsteknologi och hållbarhetspraxis. 

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Våra övergripande hållbarhetsinitiativ

MEDARBETARE

Ikon1 (1).png

Hälsa och Säkerhet

Att ingen skadas i sitt arbete är ett självklart mål. Varje medarbetare ska känna sig säker på sin arbetsplats.

Delaktighet

Delaktighet är ett centralt budskap i vår hållbarhetsstrategi och en tydlig framgångsfaktor för hela vår koncern.

Utbildning och utveckling

Kontinuerlig kompetensutveckling är en avgörande faktor för att kunna möta våra kunders behov. 

Hållbara beslut i vardagen

För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete måste alla medarbetare hjälpas

åt i vardagen. 

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är centrala begrepp och både ledning och våra anställda ska verka för jämlikhet, etnisk mångfald och alla människors lika värde. 

KLIMAT OCH RESURSER

Klimatpåverkan

Att minimera utsläppen av växthusgaser har hög prioritet inom hela vår verksamhet.

Ikon2.png

Energieffektiviseringar

Förbättrad energieffektivisering minskar klimatpåverkan och sänker koncernens energikostnader.

Förpackningar

Hanteringen av förpackningar är en viktig variabel i vår strävan att bli mer cirkulära.

Avfallshantering

Mängden avfall inom verksamheten är förhållandevis liten och frågan ges direkt låg prioritet sett till både finansiell påverkan och påverkan i värdekedjan. 

Aktiviteter inom området redovisas under rubriken Hållbara beslut i vardagen. 

ETIK OCH STYRNING

Leverantörskontroll

En översyn av leverantörsled behöver göras för att säkerställa efterlevnad av kommande direktiv. 

Ikon3 (1).png

Lagerefterlevnad

Vi behöver skapa en intern förståelse för kommande lagar och förordningar som är relevanta för vår verksamhet. 

Mutor och korruption

Genom efterlevnad av vår uppförandekod kan vi bland annat undvika mutor och korruption.

Digitalisering

Genom att använda digitala teknologier kan vi effektivisera våra processer men också förbättra kundnöjdheten och medarbetarnas arbetssituation. 

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är centrala begrepp och både ledning och våra anställda ska verka för jämlikhet, etnisk mångfald och alla människors lika värde. 

IT-säkerhet

Genom hög IT-säkerhet ska vi motverka cyberattacker och kostsamma stillestånd. 

Hållbara beslut i vardagen

För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete måste alla medarbetare

hjälpas åt. 

I vårt dagliga arbete kan det handla om hur vi hanterar avfall, hur vi skapar team med större mångfald och hur vi väljer leverantörer som bryr sig om både sina medarbetare och miljön. Det kan också handla om att cykla till arbetsplatsen istället för att ta bilen eller att hitta sätt att samarbeta med andra företag för att bli mer hållbara tillsammans. 

Hållbara beslut i vardagen är en väsentlig fråga då vi är övertygade om att medarbetare som är medvetna och pålästa om hållbarhet i allmänhet och Göthes hållbarhetsarbete i synnerhet har en avgörande betydelse för hur väl vi kommer att lyckas i vårt arbete. 

Vi tror också att ökad kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågan ger avtryck på såväl arbetsgivarvarumärke som varumärket mot befintliga och potentiella kunder. 

Vill du bli en del av vårt team? Se våra aktuella tjänster här.

image1.jpeg

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet eller har du andra frågor om oss eller våra produkter? 
Ta kontakt så hjälper vi dig gärna!

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page