top of page
iLOQ_sweden_2015_RGB_4219.jpg

iLOQ S10 - Nyckeln till smartare fastigheter

iLOQ, marknadens i särklass bästa digitala låssystem utan batterier och kablar. Inbyggd användarvänlighet, hög säkerhet, hållbart och med miljöbesparing på 27 ton mindre batteriavfall årligen. iLOQs digitala låssystem sparar både tid och pengar – samtidigt som du tänker på miljön då cylindrar och nycklar är återanvändbara.

De enkla och bekymmerfria digitala låssystemet

 • iLOQ S10 är tillsammans med iLOQ S5 det enda självdrivna digitala låssystemen i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset.

 • iLOQ S10 är ALLA lås och nycklar programmerbara man behöver där med varken batterier eller kablar.

 • iLOQ S10 kan fjärrstyras via en webbaserad iLOQ Net bridge och en Hot Spot som installerats i fastigheten som på sätt uppdaterar nycklar till fastigheten kontinuerligt.

 • iLOQ S10 är kompatibelt med moderna skandinaviska och europeiska låscylindrar. Med andra ord iLOQ S10 kräver inga ändringar på dörrarna. 

 • Vid renoveringsprojekt kan iLOQ S10 låsen installeras och användas på plats innan arbetet påbörjas, vilket underlättar arbetet och endast en nyckel behövs.

 • Med ett digitalt låssystem som iLOQ S10 finns inga tidsbegränsningar när det gäller skydd eller patent. Säkerheten bibehålls år efter år.

Ladda ner: Broschyr iLOQ s10

Kolla på film: https://www.youtube.com/watch?v=n0rC7e_o96M

iloq_s10.jpg

Kontakta oss

Intresserad av demo eller mer information om iLOQ S10 kontakta då Marcus B eller Jimmy B.

Jimmy Birklin.jpg

Jimmy Birklin

Sälj/Projektör Lås och Säkerhetssystem

Utöka funktionen i  S10-låssystemet till ett fjärrstyrt passersystem!

 

Med S10 Online kan du lägga till fjärrstyrda låscylindrar, RFID- och PIN-kodsläsare och dörrar med elektriska tidsstyrda lås i ett och samma system.

 

Hela låssystemet kan administreras enkelt och kostnadseffektivt med samma iLOQ S10 Manager-programvara. Denna utvidgning är möjlig genom integrering av RFID i iLOQ-nyckeln.

 

iLOQ S10 Online är baserat på digital autentisering och gör det möjligt för dig att hantera både flödet av personer i dina byggnader och all behörighet.

 

Huvuddragen i iLOQ S10-onlinesystemet är:

 

 • Fjärrstyrning av iLOQ-låscylindrar

 • Fjärrprogrammering av iLOQ-nycklar

 • Fjärrstyrning av dörrar utrustade med elektroniska lås och iLOQ-låscylindrar.

 • dörrarna kan öppnas av:

  • nyckelläsare, i vilket fall nyckeln också uppdateras när dörren öppnas med nyckeln

  • nyckelläsare och en PIN-kod

  • RFID-läsare

  • RFID-läsare och en PIN-kod

  • en kod – det här alternativet är avsett att ge åtkomst till personer som inte har och inte kommer inte få en nyckel, exempelvis besökare.

  • Kalenderstyrning.

 • Dörrstatusövervakning.

Göthes Säkerhet 

det säkra och hållbara valet som säkerhetsleverantör sen 1861!

Ring vår Order & Kundservice

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page