top of page

Dörrlås med RFID—DSH300

Dörrlås med RFID—DSH300

Batteridrivet dörrlås med Mifare RFID/NFC.

Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Insidans handtag kan alltid öppna dörren. Med rätt behörighet aktiveras handtaget på utsidan som påverkar tryckesregeln. Låset är anpassat för svenska låskistor men finns även för europeiska låskistor. Enkelt montage för dörrar då ni bara ersätter det vanliga tryckeshandtaget. Logg: Låsen loggar de 450 senaste händelserna. Öppning/ stängning med tidsangivelse och användare. Även obe- höriga försök loggas.

Batteri: Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Användare: Accesser administreras på distans och tillhandahålls av användaren genom en vanlig mobiltelefon eller surf- platta.

Accessen till dörrlåsen hanteras av samma mjukvara som används för LS300—skåplås.

För mer information kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page