top of page

Götheskoncernen fortsätter satsa på hållbar utveckling

Vi är glada att meddela att Götheskoncernen har fått sitt Near Term Target godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi). Vårt mål är att minska våra utsläpp med 42% till år 2030, i linje med Parisavtalet. Vi är stolta över att vara ett av endast cirka 5 600 företag världen över som har nått denna milstolpe.Vad är Science Based Targets initiative (SBTi)?

SBTi är ett globalt initiativ som hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade mål för att minska sina växthusgasutsläpp. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Målet är att företag ska bidra till att hålla den globala temperaturökningen under 1,5°C, i linje med vad den senaste klimatvetenskapen rekommenderar.


Vårt engagemang för hållbarhet

Att våra mål (Near Term Target) har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) är ett bevis på vårt engagemang för en hållbar framtid.


På Götheskoncernen tar vi vårt ansvar för miljön på största allvar och arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Genom att implementera energieffektiva lösningar och miljövänliga material i våra projekt, strävar vi efter att göra skillnad både lokalt och globalt.

Besök vår hållbarhetssida för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra framsteg mot en mer hållbar framtid.


Tillsammans kan vi göra skillnad!Kommentare


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page