top of page

Hållbarhetsarbetet har alltid prioriterats hos Göthes

"Du som känner oss sedan tidigare vet att kvalitet, hållbara produkter och omtanke om människor och vår omvärld alltid har varit centrala delar av vår verksamhet. Vi har inte kallat alla initiativ för hållbarhet men från och med 2023 har vi bestämt oss för att arbeta med frågorna på ett mer strukturerat sätt."

- Henrik Östlund, VD Göthes.


💡 Prioriterade hållbarhetsinitiativ och åtgärder 

Ansvar för resor och utsläpp:

Göthes Säkerhet har en tydlig fokus på att minska utsläpp från resor genom användning av elbilar och optimering av rutter.


Säkerhet och hälsa:

Vi prioriterar säkerheten för våra anställda, särskilt de som ofta arbetar ensamma i fält genom regelbundna säkerhetsträningar och uppdaterad skyddsutrustning. 


Engagemang och utbildning:

Vi engagerar oss i kontinuerlig utbildning av våra medarbetare för att stärka deras kompetens inom säkerhetsteknologi och hållbarhetspraxis. 


Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här: https://www.gothessakerhet.se/h%C3%A5llbarhet

Kommentare


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page