top of page

Molnets Revolution: En transformation av säkerhetsmarknaden


Molnets inverkan sträcker sig bortom tillväxten och motiverar övergången till tjänstebaserade affärsmodeller


Molnteknologi har revolutionerat synen på säkerhet genom kamerabevakning och tillträdeskontroll, vilket ger företag och organisationer nya möjligheter att förbättra säkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Enligt Memoori förväntas videobevakningsmarknaden växa med 6,5 procent årligen fram till 2027, med en ännu snabbare tillväxt för den globala marknaden för videomolntjänster.

Inom kamerabevakning möjliggör molnet fjärrövervakning i realtid från vilken plats som helst med internetanslutning. Detta gör det möjligt för säkerhetspersonal att övervaka och reagera på händelser omedelbart. Molnet erbjuder även säker lagring av inspelade videoklipp och bilder, vilket eliminerar behovet av lokala lagringsenheter och minskar risken för datatapp. Intelligenta analysverktyg i molnet kan detektera avvikande beteenden och generera varningar.

Inom tillträdeskontroll möjliggör molnet smidig hantering av in- och utpassage till byggnader och områden. Kopplingen till molnet tillåter central styrning och övervakning av användares behörigheter, vilket ger snabb inaktivering eller ändring av behörigheter vid behov. Molnet möjliggör även användning av fler autentiseringsfaktorer för ökad säkerhet.

Fördelarna inkluderar också integration och skalbarhet, där olika säkerhetssystem kan kommunicera och dela data för att skapa mer heltäckande lösningar. Molnet ger möjlighet till anpassning av säkerhetsinfrastrukturen efter behov och enkelt utökande när det krävs.

Investeringar som den japanska säkerhetsintegratören Secom gjort i molnsäkerhetsföretag som Brivo och Eagle Eye Networks illustrerar tydligt att framtiden för fysisk säkerhet ligger i molnet och AI.

Trots dessa fördelar finns det dock betydande risker att överväga. Säkerhets- och integritetsriskerna inkluderar möjligheten till stöld eller avlyssning av data överförda till fjärrmolnserver. Kontrollen och beroendet av tredje part, det vill säga molntjänstleverantören, kan skapa osäkerhet om leverantören inte uppfyller förväntningar eller misslyckas. Dessutom kan molnlösningar komplicera efterlevnad av dataskyddsregler och lokala lagar, vilket kan leda till juridiska risker och böter.

Övergången till molnbaserad kamerabevakning och tillträdeskontroll påverkar traditionella leverantörer genom affärsmodellförändringar och ökad konkurrens från nya aktörer specialiserade på molnteknologi. Utmaningarna inkluderar att förvärva teknisk kompetens, anpassa sig till förändrade kundkrav och hantera nya säkerhetsbekymmer och efterlevnadskrav unika för molnlösningar.

Sammanfattningsvis kräver övergången till molnbaserade säkerhetslösningar att företag och organisationer noggrant hanterar risker genom säkerhetsåtgärder och samarbete med pålitliga molntjänstleverantörer för att säkerställa säkerhet och regelefterlevnad.

Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page