top of page

Regeringens delbetänkande av NIS2- och CER-direktiven.

Uppdaterat: 14 mars

Hur ska vi tolka NIS-2 direktivet? Kommer det finnas delar som påverkar kravbilden för passerkontroll. En intressant skrivning i betänkandet är följande:


”Vid en första anblick skulle cyberhot semantiskt kunna förstås som hot som finns i cyberrymden, dvs. logiska hot såsom dataintrång eller dataförluster. Begreppet är dock i NIS2-kontexten betydligt bredare än så, och omfattar alla omständigheter som kan påverka skyddsföremålen negativt (jfr artikel 21.1). Som följd inkluderas alla aspekter som kan få påverkan, dvs. även exempelvis fysiska angrepp eller händelser (se artikel 21.2). Riskhanteringsåtgärderna vidtas för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverks- och informationssystem (artikel 21.1 första stycket och artikel 6.2). De ska skydda både skyddsföremålen och lagrade, överförda eller behandlade uppgifter. Dessa ska skyddas mot alla händelser som kan ge negativ påverkan, oavsett om detta är fysiska eller logiska (”digitala”) händelser.”


Fredrik Magnusson, säkerhetschef på Seriline säger: Ovan ställer definitivt krav på fysisk säkerhet vid eventuella angrepp, och fysisk säkerhet brukar omfatta passerkontroll. Ska bli intressant att följa vad som händer framåt och hur säkerhetsbranschen för fysisk passage eventuellt kommer att påverkas.


Läs mer om regeringens tolkning: Nya regler om cybersäkerhetregeringen.se • 1 min read.


Har du missat vårt webinar kring NIS 2 och hur du kan förbereda din verksamhet, eller vill du läsa mer om ämnet? Här hittar du samlad information och kan både se vårt webinar i efterhand och ladda ner Fredriks fem bästa tips. https://www.gothessakerhet.se/information-om-nis-2


Vill du veta mer om hur vi på Göthes Säkerhet kan hjälpa dig att förbereda din organisation på bästa sätt. Mejla lars.brandt@gothes.seEller ring oss på 010-483 40 60 redan idag!


Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page