top of page

Ny teknologi för skåplås

Salto Bluenet Wireless utvecklades för att möta höga krav relaterade till säkerhet, anslutning och användarvänlighet. Tekniken har nu utvidgats till Salto XS4 skåplås BLE. Genom att integrera BLE-teknologi (Bluetooth Low Energy) och det elektroniska skåplåset har Salto Systems utvecklat en produkt som kan utöka passerkontroll även för skåp, lådor och liknande där man vill kunna hantera säkerhet i realtid.

– När världen blir mer digital, har behovet av att införa den senaste tekniken även för skåp på arbetsplatsen, lager, detaljhandel, hälso- och sjukvård och utbildning aldrig varit större, säger Aznar Sethna CSMO på Salto Systems.

– Det nya skåplåset Salto XS4 med BLE-teknik skapar en flexibel miljö och gör det möjligt för användare att öppna skåpet med mobilapp eller smartphone, var de än befinner sig. Det finns olika behov för att säkra innehåll i skåp. På arbetsplatsen kan skåp innehålla egendom eller dyr utrustning. I gym har skåp i omklädningsrum kläder och personliga tillhörigheter. Skåp inom det medicinska området kan till exempel innehålla läkemedel, och i detaljhandeln kan skåp innehålla kontanter och andra värdesaker.

Den nya versionen av skåplås med BLE-funktionalitet blir en gamchanger i dessa verksamheter, menar man på Salto Systems. För mer information och beställning kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60


Källhänvisning: Text och bild från securityworldmarket.com

Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page