top of page

Säkerhetsval av Brf Brandstegens för att skapa trygghet, användarvänlighet och hög säkerhet!


Vi fick en pratstund med Brf Brandstegens ordförande Annette Wieweg om deras aktiva val hur det fungerar runt deras trygghetslösningar kopplat mot olika säkerhetssystem.


Utifrån att Annette varit ordförande sen 2017 och har god insikt i bostadsrättsföreningens verksamhet samt att hon har varit aktiv till att driva igenom investeringar runt uttjänta produkter och material. Föreningen har också investerat i nya trygghetslösningar då omvärlden blivit mer utsatt för inbrott, skadegörelse och stölder.


Vad har varit viktigt när ni bytt eller investerat i nya säkerhetssystem/trygghetslösningar?


- För vår del är det flera saker som legat till grund, bl.a trygghetsskapande åtgärder för att ha ex. ett bra skalskydd men även att uppdatera äldre utgående produkter för att få till en bättre miljö, användarvänlighet men även viktigt att få med energibesparande åtgärder utan att göra avkall på kvalitén. Vid valet av produkt vägde vi även in att vi ville ha ett så underhållsfritt system som möjligt.


- I grund och botten har vi varit väldigt nöjda med våra investerade säkerhetslösningar. Om man skall peka på något som inte blev optimalt (det är inget jätteproblem utan mer ett användarvänligt bra att ha), är att vi inte kunde få till en integration mellan ett äldre system och ett nytt som hanterar digitala lås. Lösning fanns men prislappen och ur ett hållbarhetsperspektiv hade inte varit försvarbart, berättar Annette.


Som lägenhetsinnehavare kan det bli oroligt när man gör förändringar, talesättet ”man vet vad man har men inte vad man får” Hur har lägenhetsinnehavare reagerat vid de uppdateringar och nya investeringar av de säkerhetslösningar ni gjort?


- Överlag har det varit väldigt positivt. Vi har även varit öppna med att vi inte alltid valt det billigaste utan tänkt mer i banorna runt livstidskostnader och hur vi kan i de investeringar vi gör även tänka kostnadsbesparingar över tid (driften). Hållbarhet och miljö är två andra viktiga områden som vägts in. När vi till medlemmarna informerar om att allt hör ihop så ökar kunskapen och engagemanget bland medlemmarna vilket vi tycker är positivt, utvecklar Annette.


I många av de investeringar ni gjort senaste åren har ni vänt er till oss på Göthes Säkerhet rörande information, installation och support. Vad har varit avgörande i det valet?


- Generellt sett har vi fått ett mycket positivt bemötande och Göthes har hela tiden varit lösningsinriktade, de tar sig tid att svara på våra frågor och det är aldrig svårt att få tag på rätt person. Deras support är bra och hjälpen nära när det kört ihop sig eller om vi bara har något vi funderar på, berättar Annette.


Slutligen nu när ni har gjort ett antal trygghetsskapande åtgärder och säkerhetslösningar har du något att rekommendera till andra Brf:er som är i valet och kvalet att uppdatera eller nyinvestera i likande lösningar?


- Information är A och O. Det är viktigt att förankra förändringar till medlemmarna och lyfta fram hur det påverkar användarvänligheten, samt skapar mervärden som exempelvis ökad trygghet. Sen ur ett styrelseperspektiv tycker jag det är viktigt att inhämta kunskap och om möjligt få kontakt med andra som kanske har erfarenhet av säkerhetslösningen man planerar genomföra. Kort och gott fylla på kunskapsbanken, inhämta erfarenheter och få hjälp med konsekvenser om man väljer den ena eller andra lösningen, avslutar Annette.


Fakta om Brf Brandstegen i Falun centrum

Förening startade i samband med byggandes av fastigheten år 1971. Första inflyttningen skedde 1972. I tre byggnader finns totalt 81 lägenheter med en blandning av ettor, tvåor, treor och några fyror.

Utöver det finns garageplats till varje lägenhet, diverse hobby- och fritidslokaler, övernattningsrum, bastu med relaxavdelning, träningsrum och några uthyrningslokaler. Helt enkelt en ganska vanlig BRF förening.


Trygghetsskapande åtgärder och säkerhetslösningar som Brf Brandstegen valt att göra


Med RCO ska det vara så enkelt som möjligt att ta sig in i fastigheten för dig som bor där. Samtidigt som det ska vara svårt för obehöriga att komma in. Med en porttelefon kan du hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare. Tillsammans med ett bokningssystem skapas en tryggare miljö då det bara är den som bokat som har tillgång till lokalen, ex tvättstugan.


Oavsett vilken typ av fastighetsbox du söker, har Renz en smidig lösning för dig som vill ha en nyckel/tagg baserad hantering av post och paket i eller utanför fastigheten. Med Renz e-Line erhåller man fullständig integration med passersystem från ex RCO. All administration av boxsystemet sker då i passersystemet. Enkelt eller hur?


Marknadens i särklass bästa digitala låssystem utan batterier och kablar. iLOQs digitala låssystem sparar både tid och pengar – samtidigt som du tänker på miljön då cylindrar och nycklar är återanvändbara. Helt enkelt det smarta och enkla valet för hantering av tillträden och behörigheter.


Med dörrautomatik öppnas dörren automatiskt när du behöver det. Det skapar en driftsäker och tillgänglighetsanpassad dörrmiljö och passar de flesta dörrar. Dörrar i en byggnad kan öppnas och stängas automatiskt genom att du styr den via olika rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller genom ett passersystem som i Brandstegens fall RCO passersystem.


Har du frågor eller behöver hjälp kontakta oss på lasverk@gothes.se, 010-483 40 60.

Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page