top of page
mobiilikasihernan-lucio-53800-unsplash2_edited.jpg

SS3492 Traka klassade skåp

De klassade Traka skåpen kan administreras både som offline eller online med Traka Web programvaran. Givetvis kan du blanda både klassade och vanliga skåp i samma Traka Web system.

cq5dam.XL.2500.0.jpeg

Extra hög säkerhet 

För de kunder som önskar extra hög säkerhet kring nyckelhanteringen erbjuder Traka lösningar enligt SS3492. Det finns i både S-Touch och L-Touch version av skåp beroende på behoven av antal nyckelpositioner.

Lösningen med SS3492 är framtagen av Traka för den Nordiska marknaden och finnas idag på ett flertal installationer.

  • Samtliga händelser som exempelvis nyckar som hämtas, återlämnas och av vem samt vilken tid registreras automatiskt.

  • Traka Touch nyckelskåpen kan användas stand alone och behöver ingen extern mjukvara och nätverksåtkomst.

  • Ingen speciell installation krävs och administrationen sker via den inbyggda touchskärmen.

  • Import av användare kan ske via USB ingång.

  • Vill man sedan koppa samman flera nyckelskåp, hantera flera användare eller interagera kan nyckelskåpen i efterhand anslutas till administrationsprogramvaran TrakaWEB för att centralt hantera administrationen. 

Enkel och självständig nyckelhantering

Nyckelautomaten innebär också en administreringsapplikation, som är  ett program, som används genom en webbläsare. Med hjälp av detta kan automatens ägare övervaka och styra automaten på distans, även om flera automater är i bruk.

Administration

Kontakta oss

Intresserad av mer information? Kontakta då oss.

Marcus Borgström.png

Alexander Rahm

Key account manager

010-483 40 90

076-304 40 81

Marcus Borgström.png

Jimmy Birklin

Sälj/Projektör Lås och Säkerhetssystem

010-483 40 74

070-258 52 75

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page