top of page

Den Digitala Väktaren


Den Digitala Väktaren placeras i regel på en 18 meter hög mast, där en kamera ronderar 360 grader i ett oregelbundet mönster. Dygnet runt, helt utan uppehåll, abetar den likt en radar för din säkerhet. Under ronderingen analyseras varje vy precis som om det vore en individuell kamera, och larmar på de avvikelser som uppstår i just den vyn. Ett normalstort område om ex. två hektar ronderas på mindre än en minut.


Larmzoner kan sättas utanför din anläggning, så att Den Digitala Väktaren larmar redan innan förövarna har tagit sig in på området. Den Digitala Väktaren följer då det som sker i realtid och ser till att rätt åtgärder vidtas direkt. Skulle det visa sig att det rör sig om förövare kontaktas alltid polis i första hand, därefter kan insatser som blixtljus, siren eller högtalare aktiveras. För att underlätta för utryckande polis i deras arbete kan Den Digitala Väktaren följa förövarna så långt som upp till 1 000 meter. Detta leder i de flesta fall till ett gripande direkt.


Tack vare att vi använder värmekamera som är kopplad till egenutvecklade analys är bilden likadan oavsett väder- och ljusförhållanden. Snö, regn eller dimma – bilden ser likadan ut, dag som natt.


Brett användningsområde

Under dagtid arbetar den Digitala Väktaren med ID-kameran inne på din anläggning genom att identifiera och dokumentera allt som sker. Det gör produkten till ett bra processverktyg i din verksamhet. Via din smartphone, läsplatta eller dator kan du med Den Digitala Väktaren avläsa ett registreringsnummer på 400 meter, och enkelt koppla det till dina passagesystem i grindar för att kontrollera behörig passage. Har du en fordonsvåg kan du koppla den till en kontroll och därmed få full koll på fordonslastens

vid in- och utfart. Den Digitala Väktaren ökar dina anställdas säkerhet vid ensamarbete. Kameran används också med fördel för att indikera förhöjda temperaturer i brännbart material, som flishögar.

Digitala Väktaren har som utgångspunkt att identifiera rätt lösning för just dig och din verksamhet. Vi tar ett långsiktigt totalansvar för din säkerhet och trygghet. Det tar form i att vi erbjuder tjänster och produkter genom hela kedjan – förebygga, skydda, hantera tillträde, övervaka och åtgärda.


Säkerhet som en tjänst

Säkerhet som en tjänst innebär att vi hjälper dig som din totala tjänsteleverantör gällande säkerhet och övervakning av din verksamhet. Du får en mer kostnadseffektiv lösning för bevakningen jämfört med vad flera andra aktörer kan erbjuda var för sig. Kostnaden fördelas som en månadshyra i stället för att du låser kapital i en stor investering. Kostnaden fullt avdragsgill som driftskostnad. Du tilldelas dessutom en personlig kontaktperson.

Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page