top of page

VISITOR - Ett automatiserat besökssystem för alla behov

Visitor är ett enkelt och smidigt besökssystem som hjälper dig registrera och administrera era besökare. Ett besökssystem som lämpar sig för alla storlekar av företag och organisationer där man behöver ett pålitligt system för att ha kontroll på vilka som vistas i lokalerna.


Besökssystemet är användarvänligt och kan enkelt anpassas efter kundens behov. Våra program kan installeras i såväl stora nätverk med era receptioner som på en fristående dator i en reception. Besökssystemet tar hand om hanteringen av besökare till företaget. Visitor ger ett professionellt intryck och ökar säkerheten då man har kontroll på vilka besökare som vistas i lokalerna. Det är ett heltäckande besökssystem och hanterar allt från besöksregistreringen till utskrifter av besökskort, parkeringstillstånd och evakueringslistor. Receptionistens arbete effektiviseras och består av att söka upp besöksuppgifterna i besökslistan, kontrollera och checka in besökaren med en knapptryckning. När besöket har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen och besökaren blir utcheckad.


Företag och organisationers besökshantering ser olika ut beroende på storlek. För att det ska vara enkelt att välja och anpassa funktioner efter sitt egna specifika behov har vi skapat ett smart besökssystem som är skalbart. Visitor bygger på ett basprogram (Reception) med två tilläggsmoduler (Guest och Web). Visitor Reception och tilläggsmodulerna använder sig av en gemensam databas för att enklare hålla hela systemets besöksuppgifter uppdaterade. Utöver basprogrammet och tilläggsmodulerna är det möjligt att koppla på olika tillval utan att behöva göra någon ny installation av programmet. Tillvalen består av specifika funktioner som kan kopplas på om behovet uppstår. För mer information och beställning kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60.Comments


Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page