top of page
NIS 2 (1200 x 328 px).png

Information om NIS 2 - nya EU direktiv inom cybersäkerhet.

NIS2- direktivet representerar betydande utveckling inom cybersäkerhetslagstiftningen i EU som syftar till att öka den allmänna säkerhetsnivån över hela unionen.

NIS2- direktivet representerar en betydande utveckling inom cybersäkerhetslagstiftningen i EU, som syftar till att öka den allmäna säkerhetsnivån över hela unionen. Detta direktiv ersätter det tidigare NIS-2 direktivet och inför strängare krav samt utökar omfånget av sektorer och entiteter som omfattas. Direktivet trädde i kraft i januari 2023, med medlemsstater som har fram till oktober 2024 att införliva det i nationell lagstiftning.

Utvidgade sektorer och förstärkta Krav

Direktivet omfattas nu ett bredare fält av "väsentliga" och "viktiga" entiteter, inkluderande nya sektorer som avfallshantering, energiproduktion inklusive fjärrvärme och vätgas, livsmedelsproduktion och fler. Detta tillägg till befintliga sektorer som energi, transport, finansiella tjänster och hälsovård, visar EU:s ambition att skydda samhällskritiska funktioner från cyberrisker. 

Essentiella säkerhetsåtgärder för efterlevnad

För att möta NIS2- direktivets krav, krävs att berörda organisationer implementerar omfattande riskhantering och säkerhetsprotokoll.

Detta inkluderar- att utveckla detaljerade riskbedömningar, incidenthanteringsplaner, och att etablera processer för att effektiv rapportera säkerhetsincidenter. En vital del av detta är att säkerställa leverantörskedjans säkerhet, vilket speglar direktivets holistiska syn på cybersäkerhet. 

Förberedelser för framtidens säkerhetslandskap

Organisationer uppmanas att aktivt förbereda sig för NIS2 genom att stärka sina cybersäkerhetssystem och processer. Vikten av att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och rapporteringsmekanismer kan inte underskattas, särskilt med tanke på de betydande sanktioner som kan tillämpas för icke-efterlevnad, inklusive böter upp till 10 miljoner euro eller 2% av den globala årsomsättningen.

Lär dig mer och förbered dig genom att titta på vårt webinar. För att fördjupa dig mer i NIS2- direktivet och dess påverkan, rekommenderar vi att du tittar på vårt webinar som vi genomförde 1 mars med säkerhetschefen på Seriline AB, Fredrik Martinson

Ladda ner säkerhetschefen Fredrik Martinssons fem bästa tips om hur du förbereder din verksamhet för NIS2 

Click here to download

Ring vår Order & Kundservice

010-483 40 60

bottom of page